Przekazywanie danych osobowych do USA znowu problematyczne

  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Popularna Privacy Shield podzieliła w ten sposób los swojej poprzedniczki, czyli Bezpiecznej Przystani (ang. Safe Harbour). Przekazywanie danych osobowych z obszaru Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych znów się komplikuje.

Wyrok został ogłoszony przez TSUE dnia 16 lipca 2020 r. i od tej pory przekazywanie danych osobowych do USA nie może odbywać się na podstawie Tarczy Prywatności.

W wydanym krótko po wyroku komunikacie Europejska Rada Ochrony Danych poinformowała, że w przeszłości zidentyfikowała niektóre z głównych wad Tarczy Prywatności, które Trybunał wziął teraz pod uwagę podejmując decyzję o jej unieważnieniu.

Po dniu 16 lipca 2020 r. dane osobowe mogą być co prawda przekazywane do USA, ale pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w RODO dla transferu danych do państwa trzeciego. USA straciły swoją uprzywilejowaną pozycję, jaka wynikała z uchylonej decyzji.

W tej sytuacji europejskie firmy działające do tej pory w ramach Privacy Shield muszą pilnie zrewidować zasady przekazywania danych osobowych do USA.

Jednocześnie Trybunał uznał decyzję Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich.

Może to być kołem ratunkowym dla firm, które ze względów organizacyjnych nie mogą zaprzestać przekazywania danych do USA, ale nie chcą narazić się na zarzut naruszenia RODO.

Dodaj komentarz