Co się kryje pod skrótem „RODO”?

  

Witam Cię na blogu ABC RODO!

W pierwszym wpisie wyjaśniam, co kryje się pod skrótem „RODO”.

RODO to unijne rozporządzenie nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, które będzie obowiązywać w jednakowym brzmieniu we wszystkich krajach członkowskich EU i dotyczyć wszystkich administratorów, czyli podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Z zakresu RODO wyłączono jedynie przetwarzanie danych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, np. w celu prowadzenia prywatnej korespondencji lub przechowywania adresów dla podtrzymywania więzi społecznych.

Czytaj dalej

1 4 5 6